Sairaalasiivousta ammattitaidolla ja turvallisesti

Turvallisesti töissä – tehokas laadunvalvontamme ja korkean hygienian erikoisosaaminen takaa huolettoman työympäristön

tai soita +358 (0)9 42 43 5000

Laadunvalvonta on merkittävä osa siivouspalveluamme

Oikeanlaisella toimistosiivouksella ja laadunvalvonnalla varmistetaan terve ja viihtyisä työympäristö sekä kiinteistön arvon säilyminen. Puhdas ja hygieeninen ympäristö viestii myös osaltaan millainen yrityksesi on sekä mitkä ovat yrityksesi arvot. Laadunvalvontamme on säännöllistä ja asiakasraportointi läpinäkyvää. MTB-laatuohjelmaan ovat sitoutuneet niin MTB:n johto kuin työntekijätkin.

MTB – laatuohjelma takaa laadun

Teemme asiakkaidemme kanssa laatusopimuksen, jossa määritellään toimistosiivouksen laatutaso ja valitaan yhteinen laadunmittaus strategia sekä teknisen, että toiminnallisen laadun mittaamiseksi ja ohjaamiseksi. Laatusopimuksen sisältö määritellään jo tarjousta laadittaessa. Laatuohjelmaan ovat sitoutuneet niin MTB:n johto kuin työntekijätkin.

MTB-akatemia

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme tekee työnsä luotettavasti. Henkilökuntamme on motivoitunutta ja sillä on määrätietoinen ote tekemäänsä työhön. Meiltä löytyy ammattilaisia jokaiseen kohteeseen.rnrn

Hallitse yksikkösi kokonaisvaltainen turvallisuus

Sairaalahygienian tavoitteena on infektioiden leviämisen estäminen laitosympäristössä. Hygienia ja siihen liittyvä aseptinen työskentely on otettava huomioon kaikissa potilaan hoitotoimenpiteissä ja ympäristön huollossa. Sairaalan puhdistus- ja desinfektiotoimien tavoitteena on luoda puhdas, hygieeninen ja turvallinen hoitoympäristö potilaalle ja toisaalta henkilökunnalle turvallinen ja viihtyisä työympäristö.

Hoidollisissa yksiköissä tilojen puhtaustasovaatimukset määräytyvät potilaiden tutkimuksen ja hoidon mukaan. Hygienia liittyy olennaisesti myös muihin laitoshuollon tehtäviin, kuten välinehuoltoon, pyykin ja jätteiden käsittelyyn ja ruokahuoltotehtäviin.

Aseptinen työtapa

Aseptisen työjärjestyksen toteutuminen sairaalan siivoustyössä on olennaista mikrobien leviämisen
ehkäisemiseksi.

Aseptisella työtavalla tarkoitetaan sitä, että siivotaan ensin puhtaimmat kohteet eri alueilta ja likaisimmat kohteet viimeksi.

Työtapa on likaa poistava, ei likaa levittävä. Siivous tehdään puhtailla siivousvälineillä ja työjärjestys etenee tilassa ylhäältä alaspäin. Ensin puhdistetaan tasopinnat ja kosketuskohdat ja sitten lattia kuivat tilat siivotaan ensin edeten sitten kosteisiin tiloihin, kuten pesu ja huoltotiloihin.

Siivoustyön tavoitteet ja keskeiset periaatteet

Siivouksen pääasiallinen tavoite on poistaa pölyä, likaa ja ilman partikkeleita. Näin vähenevät myös tartuntoja aiheuttavien mikrobien kasvu ja elinolosuhteet.

Siivouksella voidaan vaikuttaa mikrobien elinolosuhteista ravintovaatimuksiin pitämällä pinnat puhtaina ja kosteusvaatimuksiin käyttämällä mahdollisimman kuivia siivousmenetelmiä tai kuivaamalla pinnat käytettäessä runsaammin vettä. Lisäksi pintojen kuivaaminen vaikuttaa askelpitävyyteen ja näin nostaa potilas- ja työturvallisuutta.

Usein luullaan että sairaalainfektiot syntyvät, koska sairaalassa on siivottu huonosti. Näin ei kuitenkaan ole. Sairaalainfektioiden leviämistä ei voi ehkäistä pelkästään siivouksen keinoin, mutta oikeanlainen siivous tukee aseptista työskentelyä sairaalassa sekä sairaalahygienian toteutumista.

Käsihygienian heikko toteutuminen on pääasiallisin syy sairaalainfektioihin. Siivouksen tavoitteen toteutuminen edellyttää, että siivoustyötä tekevä:

 • tuntee osaston tai työalueen toiminnan ja siitä aiheutuvat erityisvaatimukset siivoukselle
 • hallitsee hygienian perusteet ja ymmärtää infektioiden leviämistavat
 • hallitsee aseptisen työtavan
 • hallitsee siivouksen perusteet niin, että pystyy soveltamaan niitä yksikkönsä eri tilojen puhtaustasovaatimuksiin
 • tunnistaa lian ja tietää halutun puhtaustasovaatimuksen, jolloin pysty valitsemaan tarkoituksen
  mukaiset siivousmenetelmät (aineet, välineet, koneet) halutun lopputuloksen saavuttamiseksi
 • tuntee pintamateriaalit ja osaa valita niille tarkoituksen mukaiset puhdistus-, suojaus- ja hoitomenetelmät
 • osaa toimia tarkoituksen mukaisesti ja taloudellisesti ja kohdentaa työpanoksensa oikeisiin
  kohteisiin

Eritetahrojen poistaminen

Ympäristöä ei pidetä merkittävänä riskinä infektioiden leviämisen kannalta. Mutta aina silloin kun ympäristö tahriintuu verellä tai muilla eritteillä, tahrat poistetaan ja tehdään vaarattomaksi desinfektioaineella. Eritetahra poistetaan heti sen syntymisen jälkeen.

Hyvät puhdistavat aineet ja oikea annostelu

Siivousvälineiden valinnassa on otettava huomioon niiden sopivuus siivousalueeseen ja poistettavaan likaan. Siivousvälineiden tulee olla helposti puhdistettavia ja mielellään desinfioivan huuhtelulaitteen kestäviä. Puhdistusaineen valintaan vaikuttavat siivottava lika, pintamateriaalit ja tiloissa tapahtuva toiminta.

Kilpailuta siivouspalvelusi ja tilaa ilmainen konsultointikäynti

Yhteydenottopyyntö

"*" näyttää pakolliset kentät