MTB Green – Kestävän kehityksen puolesta

Jokainen päivä pieniä, tai miksei suurempiakin tekoja, vievät asioita eteenpäin. Me olemme ottaneet yritykseemme vastuullisuuden osaksi toimintaamme. Tehdessäsi yhteistyötä kanssamme tiedät, että myös ympäristö ja henkilöstömme hyvinvointi on huomioitu. Tietoisuus ympäristöstä ja asenteiden muutos näkyy MTB:n perustamisesta saakka aina tähän hetkeen.

Jo vuodesta 2020 olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen ja sen periaatteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan puolesta.

Kun siivousalalla ryhdyttiin kiinnittämään huomiota allergisoiviin ainesosiin pesu- ja puhdistusaineissa, ymmärrettiin sen seurauksena mitä vaikutuksia ainesosilla on ympäröivään luontoomme. Vuosituhannen vaihtuessa ympäristönsuojelusta on tullut normi, jota ei enää kyseenalaisteta. Etsimme jatkuvasti uusia työtapoja sekä tekniikkaa kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi; MTB haluaa olla mukana kehittämässä uusia menetelmiä.

Kestävä kehitys

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Vaikuttamalla kestävään kehitykseen puhtausalan ratkaisuillamme, pidämme huolen niin ihmisten terveyden kuin ympäristönkin hyvinvoinnista sekä toimimme vastuullisesti ympäristöä kohtaan.

Siivouspalvelumme käyttää Werner & Mertz yhtiön green care PROFESSIONAL puhdistusaineita, jotka ovat kestävyyden merkki. Heidän tuotteet ovat maailman ensimmäinen puhdistus- ja hoitoainesarja, jolle on myönnetty kultainen Cradle to Cradle -sertifikaatti. Cradle to Cradle -arviointi kattaa tuotteen kokonaisuudessaan materiaalien terveellisyyden, uudelleenkäytön, uusiutuvan energian sekä hiilipäästöjen hallinnan, vesienhoidon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista.

Cradle to Cradle ”kehdosta kehtoon ajattelu” perustuu suljettuun biologiseen tai tekniseen kiertoon tarkoitetuille tuotteille. Tuotteet valmistetaan materiaaleista, jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla. Heidän green care -tuotteilla on luonnollisestikin EU:n Ekokukka ympäristömerkintä tai Pohjoismainen Joutsenmerkki ympäristömerkintä.

Ajattelemme Ympäristöä

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Vaikuttamalla kestävään kehitykseen puhtausalanratkaisuillamme, pidämme huolen niin ihmisten terveydestä kuin ympäristön hyvinvoinnista sekä toimimme vastuullisesti ympäristöä kohtaan.

Siivouspalvelumme käyttämät puhdistusaineet ovat 90% ympäristöystävällisiä, valmistetaan materiaaleista jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla. Käytämme menetelmiä, jotka mahdollistavat oikean mitoituksen pesuainekäytölle ja näin kuormittavat vähemmän vesistöjä.

Pyrimme myös minimoimaan muovin käyttöä ja edistämään asiakkaidemme kierrätyskäytäntöjä. Väline valintamme panostavat kestävään kehitykseen ja uusiokäyttöön. Koska ympäristön huolehtiminen on osa yrityksemme arkea, hankinnoilla on keskeinen rooli yrityksen materiaalitehokkuuden parantamisessa ja ympäristökuormituksen vähentämisessä.

Pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme ajoneuvovalinnoissamme. Osaava henkilöstömme on koulutettu mahdollisimman vähäpäästöiseen ajoon ja suunnittelemme reittimme mahdollisimman järkevästi siten, että kaikelta turhalta ajolta vältytään. Olemme myös ottaneet käyttöön polkupyörät, joilla lyhyet työmatkat voidaan suorittaa ilman ympäristökuormitusta.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja vastuuntuntoinen ympäristön huomioiminen on osana jokaisen työntekijämme perehdytystä. Asiakkaillemme ympäristötavoitteet sisällytetään kunkin toimeksiannon tai palvelusopimuksen ehtoihin ja tavoitteisiin.

Arvomme

Arvot ovat niitä asioita, joita yrityksessä pidetään tärkeinä ja luovat koko yrityskulttuurin perustan. MTB-Siivouspalvelu Oy on luonut omat keskeiset arvonsa, joiden lähtökohtana on antaa suuntaa eettisen yrityksen perustalle.

Asiakaslähtöiset arvot

Asiakastyytyväisyys, joka koostuu korkeasta ammattitaidosta ja asiakkaan tarpeiden laaja-alaisesta ymmärtämisestä sekä ennen kaikkea asiakkaan aidosta arvostamisesta. MTB-Siivouspalvelu Oy:n työn jäljen paras arvioija on asiakas. Tärkein tavoite on jokaisen asiakkuuden hoitaminen laadulla ja ammattitaidolla.

Henkilökuntalähtöiset arvot

Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö kantaa vastuun työnsä jäljestä mikä heijastuu ammattitaitona sekä haluna hoitaa tehtävänsä ammattiylpeydellä. MTB-Siivouspalvelu Oy panostaa erityisesti hyvän asiakassuhteen rakentamiseen henkilöstön perehdyttämisessä ja koulutuksessa.

Yhtiölähtöiset arvot

Vakavarainen perheyritys, joka huolehtii yhteiskunnalliset velvoitteensa, tuottaa laadukkaita palveluita ja muokkaavat yhdessä asiakkaiden kanssa laadultaan sekä kustannuksiltaan optimaalisen palvelukokonaisuuden.

Ympäristölähtöiset arvot

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Vaikuttamalla kestävään kehitykseen puhtausalanratkaisuillamme, pidämme huolen niin ihmisten terveydestä kuin ympäristön hyvinvoinnista sekä toimimme vastuullisesti ympäristöä kohtaan.

Pidämme huolta myös ihmisistä