Perheyritys vuodesta 1987 lähtien

Siisteissä tiloissa viihdytään ja voidaan hyvin. Tarjoamme 35 vuoden kokemuksella siivouksen ja kierrätyksen palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille. Suunnittelemme siivouspalvelut asiakaskohtaisesti ja MTB-laatuohjelmaa käyttämällä.

Meille tärkeitä asioita ja seikkoja pitkien asiakas ja työsuhteidemme takana ovat henkilöstömme hyvinvointi, toimintatapojemme innovatiivinen kehittäminen sekä erittäin korkea asiakastyytyväisyys. Vastuullisuuden periaatteet ohjaavat toimintaamme läpi koko toimitusketjun.

MTB Palvelut toimittaa yrityksille ja julkiselle sektorille siivous- ja kierrätys palvelukokonaisuuksia, jotka mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen erityisosaamiseensa.

Hallitsemme palvelukokonaisuuksien tuottamisen ja meillä on vaativimpien asiakkaidemme edellyttämä erityisasiantuntemus. Olemme valmiit vastaamaan alan muutoksiin ja kiristyneisiin haasteisiin.

”Sitoutunut henkilöstö, uusin puhtausalan tekniikka ja aukoton laadunseuranta – niistä on MTB tehty!”

Asiakassuhteen hoitamisessa haluamme olla paras alallamme

Korkea ammattitaito ja asiakkaan tarpeiden laaja-alainen ymmärtäminen sekä ennen kaikkea asiakkaan arvostaminen on meille erittäin tärkeää. Panostamme erityisesti hyvän asiakassuhteen rakentamiseen henkilöstömme perehdyttämisessä ja koulutuksessa. Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö kantaa vastuun työnsä jäljestä.

Työmme jäljen paras arvioija on asiakas. Tärkein tavoitteemme on jokaisen asiakkuuden hoitaminen laadulla ja ammattitaidolla. Pitkät asiakassuhteemme osoittavat, että olemme oikealla tiellä. Meillä on hyvä tiimi kasassa ja panostamme voimakkaasti henkilökuntamme viihtymiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Meitä MTB:läisiä on yli 150 valmiina palvelukseen.

Olemme suomalainen perheyritys

Kuulumme Perheyritysten liittoon. Suomalainen perheyritys -merkki on tarkoitettu liiton jäsenille. Se symboloi kotimaista omistajuutta, pitkäjänteisyyttä, yli sukupolvien kurkottavaa toimintatapaa ja vastuullisuutta – arvoja, jotka sisältyvät meidän tuhansien muiden suomalaisten perheyritysten toimintatapaan.

MTB – laatuohjelma takaa laadun

Teemme asiakkaidemme kanssa laatusopimuksen, jossa määritellään yrityssiivouksen laatutaso ja valitaan yhteinen laadunmittaus strategia sekä teknisen, että toiminnallisen laadun mittaamiseksi ja ohjaamiseksi. Laatusopimuksen sisältö määritellään jo tarjousta laadittaessa. Laatuohjelmaan ovat sitoutuneet niin MTB:n johto kuin työntekijätkin.

MTB laatuohjelma

MTB-akatemia

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme tekee työnsä luotettavasti. Henkilökuntamme on motivoitunutta ja sillä on määrätietoinen ote tekemäänsä työhön. Meiltä löytyy ammattilaisia jokaiseen kohteeseen.

MTB-akatemia

Tyytyväisiä yrityssiivousasiakkaitamme