MTB on jälleen Great place to work® 2023-2024

MTB-Siivouspalvelu lähtee uuteen ”Parhaat työpaikat” kisaan tuoreella 2023 Great place to work sertifioinnilla®

MTB-Siivouspalvelu sai ensimmäisenä yrityssiivous- ja kierrätyspalveluita Suomessa tarjoavana yrityksenä Great Place To Work -sertifioinnin ja valittiin yhdeksi Suomen parhaimmaksi työpaikaksi vuonna 2021.

Nyt syksyllä 2023 yritys päätti tehdä uuden henkilöstötutkimuksen ja saavutti huipputulokset;

⭐️ 100% vastaajista oli sitä mieltä, että ”Täällä voin olla oma itseni”

⭐️ 100% vastaajista kokee, että MTB on fyysisesti turvallinen työpaikka

⭐️ 100% vastaajista kokee ylpeyttä kertoessaan muille työskentelevänsä MTB:llä

⭐️ 100% vastaajista on sitä mieltä, että MTB:llä on hauska työskennellä

Menestyksen takana on toimitusjohtaja Mia Backströmin mukaan se, että työntekijät ovat vahvasti mukana rakentamassa yritystä. Siivoojille annetaan vastuuta työstään ja heidän ideoitaan kuunnellaan työn järjestämisestä.

Henkilöstötutkimus on tärkeä työkalu organisaatioille, koska sen kautta saadaan kokonaisvaltainen kuva henkilöstön tarpeista, odotuksista ja kokemuksista. Vuoden 2021 tutkimuksen johdosta yrityksessä tehtiin parannuksia esimerkiksi henkilöstön palkitsemisen parantamista, jolloin yhtiö lanseerasi Palkkiorahaston josta jaetaan vuosittain tasavertainen osuus henkilöstölle. Tutkimuksessa sai jättää myös vapaita kommentteja;

”Koin että MTB palkkiorahasto on ollut hieno osoitus siitä kuinka henkilöstöä halutaan palkita ja yrityksen voittoa jaetaan suoraan henkilöstölle.”

”Employers never looks down on their employees, they lift us up ang make us feel we are one big happy family. They accepts our flaws and mistakes and will corrects it/suggest good plans.”

Myynti – ja Markkinointijohtaja Nea Backström listaa syitä miksi henkilöstötutkimus on tärkeässä asemassa koko yrityksen kulttuurin rakentamisessa:

  1. Työtyytyväisyys ja sitoutuminen: Henkilöstötutkimukset auttavat organisaatioita arvioimaan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät ovat todennäköisemmin motivoituneita ja tuotteliaita.
  2. Ilmapiiri ja organisaatiokulttuuri: Tutkimukset voivat antaa tietoa organisaation ilmapiiristä ja kulttuurista. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelma-alueet ja parantamaan työympäristöä.
  3. Johtamisen kehittäminen: Henkilöstötutkimukset tarjoavat tietoa siitä, miten johtaminen koetaan organisaatiossa. Johtamisen vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet voidaan tunnistaa, mikä mahdollistaa parannustoimenpiteet.
  4. Tehokkuus ja tuottavuus: Tutkimukset voivat auttaa arvioimaan työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Mahdollisten pullonkaulojen ja tehottomuuksien tunnistaminen auttaa organisaatiota parantamaan toimintaansa.
  5. Koulutustarpeiden tunnistaminen: Tutkimusten avulla voidaan tunnistaa koulutustarpeet ja kehittämisalueet. Tämä auttaa organisaatiota tarjoamaan työntekijöilleen tarvittavat taidot ja resurssit.
  6. Työhyvinvoinnin edistäminen: Tutkimukset voivat antaa tietoa työntekijöiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Tämä on tärkeää sekä yksilöiden että organisaation kokonaisvaltaisen suorituskyvyn kannalta.
  7. Talenttien hallinta: Tutkimusten avulla organisaatio voi tunnistaa ja säilyttää avainhenkilöstönsä sekä kehittää strategioita uusien lahjakkuuksien houkuttelemiseksi.
  8. Vuorovaikutus ja viestintä: Tutkimukset auttavat arvioimaan vuorovaikutusta ja viestintää organisaatiossa. Tämä on tärkeää tehokkaan yhteistyön ja ongelmien ratkaisun kannalta.
  9. Työntekijäkokemus: Henkilöstötutkimukset voivat auttaa organisaatiota ymmärtämään, miten työntekijät kokevat työnsä ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän kokemukseensa.
  10. Toimenpiteiden seuranta: Tutkimusten tuloksia voidaan käyttää seurantapisteinä, joiden avulla organisaatio voi mitata ja seurata parannustoimenpiteiden tehokkuutta ajan mittaan.

Kokonaisuutena henkilöstötutkimukset ovat arvokas työkalu organisaation kehittämisessä ja sen varmistamisessa, että työntekijät ja yritys voivat menestyä yhdessä ja saavuttaa tavoitteensa. Suomen Parhaat Työpaikat 2024 julkistetaan maaliskuun 2024 lopussa, MTB:llä jännitetäänkin kovasti tämän vuoden sijoitusta 🚀