MTB-Siivouspalvelu uudistaa alan toimintatapoja markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin kanssa

MTB-Siivouspalvelu Oy uudistaa siivousalan toimintatapoja markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin palvelumuotoilun avulla. Projekti alkoi syksyllä, ja sen taustalla oli oivallus, että alalla kyllä tutkitaan asiakastyytyväisyyttä, mutta ei haeta uusia toimintamalleja asiakkaita kuuntelemalla. Tarkoituksena oli selvittää, millainen on ideaali palveluntuottaja siivousalalla.

Siivousalalla on vahvoja perinteitä, ja tämän vuoksi MTB-Siivouspalvelu halusikin etsiä asiakkailta innovaatioita henkilökohtaisten syvähaastatteluiden avulla. Haastatellut asiakkaat edustivat eri elinkaaren vaiheita. Projektin tuloksena yritys sai kymmeniä uusia ideoita kilpailukykynsä kehittämiseen. Asiakkaiden kiinnostusta uusiin palvelumalleihin testattiin myös laajemmalla kyselytutkimuksella. Tarkoituksena ei ollut arvioida nykytilaa, vaan hakea vaatimuksia tulevaisuuden siivousyritykselle. Asiakkaat ideoivat mm. kiinnostavia keinoja siihen, miten he voisivat jo ennen palvelusopimuksen tekoa vakuuttua riittävästi palvelun laadusta. Tuloksista selvisi myös, että 65 % kyselyyn vastanneista yhdistää vastuullisen ja ympäristön kannalta kestävän tavan toimia tulevaisuuden siivouspalveluyritykseen.

Siivousala on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Muutaman hengen pienyritysten lisäksi alalla on paljon isoja toimijoita ja kilpailu on kovaa.

”Nykyään alalla usein unohdetaan sekä puhtaanapito että asiakas. Mielessä on vain tulos”, luonnehtii MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mia Jaaranen. ”Usein asioita katsotaan vain firman sisältä, eikä kysytä oikeilta asiakkailta.”

Siivooja tekee nykyään myös monia muita tehtäviä kuin pelkkää siivousta. Hän voi esimerkiksi huolehtia toimiston kahvikoneesta ja olla jäsen työpaikalla. Maahanmuuton takia myös kulttuuriperehdytys on tärkeää.

MTB-Siivouspalvelut valitsi Source & Kitchenin palvelumuotoilukumppanikseen yrityksen käytännönläheisen otteen vuoksi.

”Yhteyshenkilömme Kimmo Kena on saanut asiakkaat avautumaan ja innostumaan siitä, että pääsevät vaikuttamaan”, Jaaranen toteaa. ”Kimmo ei ole tehnyt asioista turhan monimutkaisia ja hänellä on ollut lisäideoita.”

MTB-Siivouspalveluiden ja Source & Kitchenin yhteistyö jatkuu ideoiden jatkokehittelyllä sekä markkinointiviestinnän terävöittämisellä. MTB-Siivouspalvelu on suomalainen, vuonna 1987 perustettu perheyritys. Yhtiö työllistää noin 150 henkilöä ja sen liikevaihto on 4,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:
Mia Jaaranen
toimitusjohtaja, MTB-Siivouspalvelut Oy
mia.jaaranen@mtb.fi

Kimmo Kena
palvelumuotoilija, Source & Kitchen
kimmo.kena@thekitchen.fi 040 053 3075