Vastauksemme Helsingin sanomien artikkeliin Siivoton ala 5.7.2020

Sunnuntaina 5.7.2020 Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin ”Siivoton ala”, joka kertoi joidenkin siivousyhtiöiden epäeettisestä toiminnasta ja henkilöstön heikoista työoloista Suomessa. (Teksti: Paavo Teittinen HS, kuvat: Mikko Suutarinen HS) Siivousalan kerrotaan riistäneen ja hyväksikäyttäneen työntekijöitään ja pahimmillaan alaa syytetään jopa ihmiskaupasta.

Me täällä MTB:llä luimme artikkelia järkytyksellä, ja haluamme sanoa, että alalla on myös eettisesti valveutuneita yrityksiä, joista olemme hyvä esimerkki. Olemme 1987 perustettu perheyritys, ja henkilöstömme hyvinvointi on ollut meille avainarvo perustamisesta lähtien.

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää

Noudatamme aina paikallista lainsäädäntöä ja asetuksia, sekä pyrimme luomaan toiminnallamme hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme oma henkilöstömme mukaan lukien. Rohkaisemme työntekijöitämme kertomaan kaikista väärinkäytöksistä ja epäselvyyksistä, mikäli he sellaisia kohtaavat. Eettiset toimintaohjeet ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme on osa MTB:n perehdytystä. Työntekijämme ovat pitkäaikaisia ja viihtyvät työssään, mikä näkyykin heidän reippaassa ja hyväntuulisessa työskentelyasenteessaan!

Global Compact -yritysvastuualoite

Keväällä 2020 yrityksemme hyväksyttiin mukaan YK:n maailmanlaajuiseen Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Global Compactin jäsenenä sitoudumme toteuttamaan ja edistämään toiminnassamme kymmentä ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön, sekä korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta.

Lue lisää Global Compact -yritysvastuualoitteesta.

Monikulttuurisuus ja -kielisyys

Palkkaamme henkilöitä, joilla on aina työlupa Suomessa. Olemme myös valmiita toimittamaan viranomaisille todistuksen työsopimuksesta. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti. Mikäli työntekijällä ei ole riittäviä suomen kielen taitoja, jotta hän voisi ymmärtää esimerkiksi työsopimuksen kaikki kohdat, varmistamme, että hänelle selvitetään ymmärrettävästi kaikki hänen haluamansa ja tarvitsemansa tiedot. Kaikki sopimuksemme on käännetty myös englanniksi. Me myös kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan ja hankkimaan itselleen lisäosaamista niin kielellisesti kuin ammatillisestikin. Yhdessä autamme toisiamme kehittymään!

Ihmisläheisyys

Palveluesimiehemme perehdyttävät siivoojat kohteisiin ja tekevät heidän kanssaan yhteistyötä myös perehdyttämisen jälkeen. Palveluesimiehemme opastavat siivoojat toimimaan kohteissa niiden edellyttämällä tavalla, sekä pitävät huolta siitä, että kaikki sujuu hyvin niin siivoojien kuin asiakkaidenkin mielestä. Palveluesimiehemme ovat aidosti kiinnostuneita tiimeistään ja pitävät heihin aktiivisesti yhteyttä pysyäkseen ajan tasalla heidän työkuulumisistaan, sekä mahdollisista haasteista. Motivoimme myös henkilökuntaamme erilaisilla kannustimilla ja järjestämme yhteisiä tapahtumia.

Tehtävän vaatimusten mukainen ja kannustava palkkaus

Meille on tärkeää, että työntekijämme tuntevat olonsa motivoituneeksi ja arvostetuksi. Palkka on yksi niistä tekijöistä, joka lisää tunnetta työn merkityksellisyydestä. Meille on itsestään selvää maksaa työntekijöillemme aina asianmukaisen korvauksen tehdystä työstä ja pidämme huolen, että työntekijöidemme palkat maksetaan joka kerta ajoissa ja oikein. Palkitsemme myös pitkäaikaiset työntekijämme. Työntekijöidemme työ- ja palkkaehdot muodostuvat työlakien, työehtosopimuksen ja henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella. Olemme Kiinteistötyönantajat Ry:n jäsen ja noudatamme kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, mm. palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta ja -rahasta. Käymme työntekijöidemme kanssa myös palaute- ja kehityskeskusteluita säännöllisesti.

MTB-Siivouspalvelun aliurakoitsijat

Aliurakoitsijamme ovat pitkäaikaisia ja luotettavia, sekä noudattavat MTB:n arvoja. Edellytämme urakoitsijoilta liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun ”Luotettava Kumppani ” -ohjelmaan. Meidän tulee nähdä Tilaajavastuu.fi-palvelusta tiedot urakoitsijan työterveyshuollon järjestämisestä, sekä vastuuvakuutuksesta. Urakoitsijalla ja kaikilla sen aliurakoitsijoilla tulee myös olla tapaturmavakuutus. Työsuhteemme aliurakoitsijoiden kanssa ovat pitkäikäisiä, toiset ovat olleet mukana jo kaksivuosikymmentä ja hyödyttävät molempia osapuolia. Vastuullisuuden periaatteet ja täydellinen läpinäkyvyys ohjaavat toimintaamme läpi koko toimitusketjun.

Puhtautta vihrein ja vastuullisin keinoin

Ympäristöarvot ovat yrityksemme olennainen osa. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja luontoa kunnioittaen ja siten pitää huolta paitsi ympäristöstä, myös ihmisten terveydestä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja ympäristön huomioiminen käydään läpi esimerkiksi työntekijöidemme perehdytyksessä.

Lue lisää

Tutustu arvoihimme ja MTB Green-sitoumukseemme.