Ensimmäinen siivousalan yritys joka toi palkkiorahaston koko henkilöstölle – tähtäimessä olla toimialan paras työpaikka

MTB-Siivouspalvelu otti käyttöönsä Palkkiorahaston, jonka kautta työntekijöille jaetaan tasa-arvoinen palkkiosumma. Tavoitteena on sitouttaa, motivoida ja saada parempia tuloksia.

Viime vuodet ovat olleet palvelualoilla haastavia ja osansa tästä on saanut myös työntekijäpulan riivaama siivousala. MTB-Siivouspalvelun arvojen keskiössä on henkilöstön hyvinvointi ja osallistaminen.

Sisarukset Mia ja Nea Backström tietävät, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja palkitsemisella on suora yhteys kilpailukykyyn ja yrityksen menestymiseen. Backströmin perheen luotsaamansa yritys on ottanut etumatkaa kilpailijoihinsa ja vienyt palkitsemisensa uudelle tasolle ottamalla käyttöön Palkkiorahaston, jonka kautta työntekijöille maksetaan tasavertainen tulospalkkio työnkuvasta riippumatta.

Toimitusjohtaja Mia Backströmin mukaan siivousalalla ei vielä yleisesti tunneta kannustavia palkitsemismalleja. Myös MTB-Siivouspalvelussa sopivaa bonusjärjestelmää mietittiin pitkään ja pohdittiin, mikä olisi oikea tapa palkita henkilöstöä siten, että jokainen henkilöstön jäsen tuntee olonsa arvostetuksi ja kokee palkitsemisen reiluksi sekä merkittäväksi. Näin ollen, yritys halusi ryhtyä alansa palkitsemismallien edelläkävijäksi.

“Me halusimme lähteä toteuttamaan omanlaista ratkaisua, jota ei alallamme ole tähän mennessä nähty. Annamme aimo osan voitostamme henkilöstölle, sillä juuri henkilöstö tekee tuloksen,” Mia kertoo.

Työhyvinvointia ja tiimihenkeä pidetään yllä hyvällä johtamisella ja kouluttamisella, laadukkailla välineillä ja säännöllisesti järjestetyllä yhteisellä ohjelmalla, mutta se ei välttämättä ole tarpeeksi.

Henkilöstön suhtautuminen on ollut positiivista ja palkitsemisen yhteys yrityksen tulokseen on saanut aikaan oivalluksia. Jokainen työntekijä kantaa vastuuta yhteisen tuloksen tekemisestä, mikä ohjaa fiksuihin ja entistä tarkempiin valintoihin arjessa. Tyytyväisten työntekijöiden panos näkyy vahvasti myös työnjäljessä ja samalla myös asiakkaat voivat olla tyytyväisiä. Tämä on siis win-win kaikille.

Lue koko artikkeli Mandatum LifeMagazine: Siivousalan edelläkävijä toi tulospalkkiot koko henkilöstön saataville