MTB-Siivouspalvelu Oy on liittynyt YK:n Global Compact – yritysvastuu aloitteeseen

MTB-Siivouspalvelu Oy on hyväksytty 09.03.2020 Yhdistyneiden Kansakuntien
maailmanlaajuiseen Global Compact -yritysvastuu aloitteeseen, jonka jäsenet sitoutuvat toteuttamaan ja edistämään kymmentä ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön sekä korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta
toiminnassaan.

Global Compact Network on maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että -muille organisaatioille. Aloitteen on allekirjoittanut yli 12 000 yritystä 160 maasta. Suomessa verkostoituneita yrityksiä on jo 90. ”Suomalaisena perheyrityksenä työntekijöidemme hyvinvointi ja ympäristöstä huolehtiminen tukevat vastuullista yritystoimintaamme.

Halusimme lähteä aloitteeseen mukaan, koska toimintatapamme ja arvomme noudattavat YK:n kymmentä yhteiskuntavastuun periaatetta. Haluamme myös verkostoitua ja oppia uusia toimenpiteitä edistääksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista liiketoiminnassamme”, kertoo MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mia Jaaranen.

Aloitteessa mukana olevat yritykset raportoivat YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta. MTB julkaisee ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa ensi vuoden keväänä.

Lisätietoa:

Global Compact -aloitteen verkkosivut.